HR მენეჯმენტი

400

0
შედარება
პროვაიდერი
ხანგრძლივობა 3 თვე
ლექტორი მაკა მჟავანაძე
სერთიფიკატი გაიცემა
დაწყების დრო ჯგუფის შევსებისთანავე

კურსის მიზანია

HR მენეჯმენტის საფუძვლების განხილვა და დანერგვა კომპანიაში და პრაქტიკული / თეორიული უნარების განვითარება.

ვისთვის არის კურსი:

მენეჯერთათვის, HR სპეციალისტებისთვის, ყველა მსურველისთვის, ვისაც აქვს ინტერესი განავითაროს ადამიანური რესურსების მართვის სისტემები და უნარები;

ტრენინგის ფორმები და მეთოდები:

– ლექცია;

– დისკუსია;

– ქეისების განხილვა;

– სიმულაციური აქტივობები;

– პრაქტიკული დავალებები;

– თეორიული ნაწილის შესწვლა;

დეტალები კურსზე:

კურსის ხანგრძლივობა – 3 თვე

ლექციების რაოდენობა – 48 საათი

ლექციების ხანგრძლივობა – 2 საათი

კურსის დაწყების თარიღი – 22 მარტი (სამშაბათი-პარასკევი 19:00სთ)

შეხვედრის ადგილი : ჰიბრიდული – ოფლაინ და ონლაინ

კურსის ღირებულება: თვეში 400 ლარი

დეტალები: HR მენეჯმენტი

სერტიფიკატი

ლოკაცია

ლექტორი

დაწყების დრო

ხანგრძლივობა

სილაბუსი –

 

I და II კვირა: 4 შეხვედრა (8 სთ) თემა: HR-ის როლი ორგანიზაციაში;

HR სტრატეგია, დაგეგმარება და ანალიტიკა;

HR ბრენდინგი;

HR-ის ძირითადი მიმართულებები;

 

II და IV კვირა: 4 შეხვედრა (8 სთ) თემა: რეკრუტინგი;

რეკრიტინგის ეტაპები და მისი საჭიროროება კომპანიაში;

რეკრუტინგის ტიპები HR-ში: Internal & External;

რეკრუტინგის გეგმის შედგენა;

პროდუქტიულობის ხარისხი – ეფექტურობის ანალიზი;

ბიუჯეტის განსაზღვრა;

შერჩევის სტრატეგია;

გასაუბრების ტიპები;

სინქრონული გასაუბრება და მისი მნიშვნელოვნება;

გადინების მაჩვენებელი კომპანიაში;

თანამედროვე სირთულეები რეკრუტინგში;

შრომითი ბაზრის ანალიზი;

ვაკანსიის განთავსების ფორმები და წყაროები;

რა ინფორმაცია უნდა მივიტანოთ კანდიდატამდე განთავსებული ვაკანსიის

ჭრილში;

რა ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ და წაიღოს კანდიდატმა გასაუბრების

პროცესში და შემდგომ;

Onboarding პროცესი;

შუალედური გასაუბრების პრინციპი თანამშრომელთან, რეკრუტინგის

დანიშვნის შემდგომი ეტაპი;

სარეზერვო ფონდი: internal&external / მნიშვნელოვნება და შექმნის ფორმატი;

 

V და VI კვირა: 4 შეხვედრა (8 სთ) -თემა: ადმინისტრირება;

ორგანიზაციური სტრუქტურა;

სტრუქტურის მნიშვნელოვნება და შედგენის პრონციპები;

სტრუქტურის ფორმები/ტიპები;

სისტემური HR ადმინისტრაციული დოკუმენტაცია კომპანიაში:

o ანკეტა;

o შრომითი და მომსახურების ხელშეკრულების ფორმები;

o სამუშაო აღწერილობა (Job Description);

o შინაგანაწესი;

o ერთიანი მოძრაობის წესი;

o პროცესები;

o მომსახურების და სხვა კომპანიის მარეგულირებელი აქტები;

 

VII და VIII კვირა: 4 შეხვედრა (8სთ) – თემა: განვითარების სისტემები;

თანამშრომელთა განვითარების მეთოდები;

განვითარების სისტემების დანერგვაკომპანიაში და მისი მნიშვნელოვნება;

განვითარების სისტემების ფორმები და კომპანიის საქმიანობის და პოზიციის

ჭრილში;

განვითარების სისტემების ეფექტურობის საზომი ერთეულები და მათი

გამოთვლის საჭიროება;

სისტემური და პერსონალური განვითარების სისტემები;

შეფასების მოდელები;

თვითგანვითრების დანერგვა კომპანიაში;

 

IX და X კვირა: 4 შეხვედრა (8სთ) – თემა: მოტივაციის სისტემები

სამუშაოს დიზაინის გავლენა თანამშრომელთა მოტივაციაზე;

მოლოდინების კვლევის საჭიროება;

მამოტივირებელი ფაქტორები, განხილვა და დამუშავება;

საბონუსე სისტემები და მათი ფორმები;

როგორ შევქმნათ მიზანზე ორიენტირებული მატერიალური მოტივაცია;

არამატერიალური სამოტივაციო სისტემები და მათი შექმნის პრონციპები;

მატერიალური მოტივაცია თუ არამატერიალური;

KPI ინდიკატორები სამოტივაციო სისტემებში;

 

XI და XII კვირა: 4 შეხვედრა (8 სთ) – თემა: მენეჯერის როლი გუნდის ფორმირებაში

გუნდის საჭიროებების ცოდნა;

გუნდის წევრებთან ინდივიდუალური კავშირი;

გუნდურობა და სოციალური პასაუხიმგებლობა;

ჩართულობის სისტემა კომპანიაში და მისი დანერგვა;

იდეების გენერაცია და სისტემური უკუკავშირი;

No more offers for this product!

400

0
შედარება
პროვაიდერი
upway.ge
Logo
რეგისტრაცია
Compare items
  • Total (0)
Compare
კალათა