ჰიბრიდული

შრომის კოდექსი

550

0
შედარება
პროვაიდერი
0 out of 5
ხანგრძლივობა 8 შეხვედრა - 16 საათი
ლექტორი ანა ხიტირი
სერთიფიკატი გაიცემა
დაწყების დრო ჯგუფის შევსებისთანავე

თუ გსურს ისწავლო შრომის კოდექსის პრაქტიკაში გამოყენების მეთოდები;

თუ გსურთ შრომითი ურთიერთობის მარეგულირებელი ნორმები სწორად მიუსადაგოთ ფაქტობრივ გარემოებებს

ეს კურსი სწორედ შენთვის არის.

🟢კურსი განკუთვნილია, როგორც HR მენეჯერებისთვის, ასევე სამართლის სფეროთი დაინტერესებული ნებისმიერი მსურველისთვის

🟢კერძო და საჯარო უწყებებში დასაქმებული ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტებისთვის;

🟢კომპანიის მენეჯმენტისთვის;

🟢ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, ვისაც სურვილი აქვს ზედმიწევნით იცოდეს სამუშაოსთან დაკავშირებული უფლება-მოვალეობანი;

კურსის ფარგლებში შეისწავლით:

  1. ხალი შრომის კოდექსის განმარტებითი ბარათი; შრომითი სამართლის სუბიექტები; პერსონალურ მონაცემებთან სწორად მუშაობის პრინციპი; შრომითი დისკრიმინაციის ცნება; სამუშაო ადგილზე სექსუალურ შევიწროებაზე რეაგირების და პრევენციის HR მექანიზმები;
  2. შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპები; განსხვავება შრომით ხელშეკრულებას, სასამსახურო ხელშეკრულებას და მომსახურების ხელშეკრულებას შორის; კოლექტიური შრომითი ურთიერთობა;
  3. სამუშაო, შესვენების და დასვენების დრო; შვებულება და მივლინება; შრომის ანაზღაურება; ზეგანაკვეთური სამუშაოს გავრცელება შრომითი ხელშეკრულების დროს;
  4. შრომითი ურთიერთობის შეჩერება და შეწყვეტა; შრომით ურთიერთობებში დოკუმენტაციის შედგენის მეთოდები; შიდაორგანიზაციული და შრომითსამართლერივი დოკუმენტაციის გამიჯვნა; შრომის ინსპექციის ადგილი და როლი შრომით ურთიერთობებში; შრომის ინსპექციასთან სწორი კომუნიკაცია და ყველა საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდების პოლიტიკა;
  5. პასუხისმეგბლობა და დავა; გაფიცვა და ლოკაუტი; ინფორმაციის მიწოდება და კონსულტაციის გამართვა სამუშაო ადგილზე; ხანდაზმულობა და აღსრულება;
  6. შრომით დავებზე საქართველოს სასამართლო პრაქტიკა; შრომითი ურთიერთობის შეფასების HR სქემა;

სასწავლო კურსის მოცულობა: 8 სალექციო დღე; 16 საათი;

კურსს გაუძღვება აკრედიტირებული ტრენერი – ანა ხიტირი

კურსის ღირებულება: 550 ლარი

ლოკაცია: პეკინის ქ N34

 

 

 

დეტალები: შრომის კოდექსი

ხანგრძლივობა

ლოკაცია

ლექტორი

დაწყების დრო

სერტიფიკატი

No more offers for this product!

550

0
შედარება
პროვაიდერი
0 out of 5
upway.ge
Logo
რეგისტრაცია
Compare items
  • Total (0)
Compare
კალათა