online course

როგორ გავხდეთ Product owner?

როგორ გავხდეთ Product owner?

ვინ არის Product owner? - ესაა ადამიანი, რომელიც პროდუქტს და მის სარგებელს მაქსიმალურად ანვითარებს და ზრდის. Მისი მთავარი მიზანი ბიზნესის მოგების ზრდა და მომხმარებლის კმაყოფილებაა.  დღევანდელ ბლოგში ...

upway.ge
Logo
რეგისტრაცია
Compare items
  • Total (0)
Compare
კალათა